Slovník pojmů

Pro lepší pochopení a orientaci v textu, co se týče pojmů z oblasti fotovoltaiky zde najdete stručný přehled těch nejpodstatnějších, jež se týkají zejména technologií, přípravy a realizace.

Baterie

Zjednodušený výraz pro bateriové úložiště nebo akumulátor. V praxi střádá elektřinu do zásoby, která díky tomu může být využita později, když slunce zrovna nesvítí nebo když uživatel odebírá elektřinu ze sítě. V současnosti jsou standardem baterie založené na technologii LiFePO4.

Ekologická úsporná technologie

Jedná se o řešení, které pomáhá snižovat dopad konvenční energetické výroby na životní prostředí. Zahrnuje solární a větrné energie, které se řadí k tzv. obnovitelným zdrojům energie, tzn. jsou nezávislé na fosilních palivech. To může přinášet značné finanční úspory, zlepšení kvality života aj.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je energetický systém, jež umožňuje využití energie ze slunečního záření, kterou následně přeměňuje na elektrickou.

Fotovoltaický efekt

Základní jev, na kterém je založeno fungování fotovoltaických panelů a tím pádem i celých fotovoltaických elektráren. Zjednodušeně řečeno, je to proces, ve kterém sluneční světlo působí přímo na polovodičové komponenty v panelech. Tato získaná energie je pak přeměněna na elektrickou energii.

Fotovoltaický panel

Většího poečt fotovoltaických článků zapojených v sérii. Napětí panelů se dle druhu obvykle pohybuje v rozmezí 12 - 100 V, někdy i více. Fotovoltaické panely lze rozdělit do dvou základních kategorií - krystalické a tenkovrstvé.

FV, FVE

Zkratka pro slovo fotovoltaický nebo fotovoltaika. Druhá zkratka zastupuje spojení fotovoltaická elektrárna.

Invertor (střídač, měnič)

Zařízení, které převádí stejnosměrný proud vyráběný solárními panely nebo z akumulátoru na střídavý proud, který je vhodný pro použití v domácnosti.

Křemík

Nejčastěji používaný materiál pro výrobu solárních buněk.

MPP

Tzv. bod maximálního výkonu. Tedy jakýsi pracovní bod, kdy fotovoltaický panel dodává maximální výkon. Hodnota MPP je závislá na teplotě panelu a intenzitě dopadajícího záření.

NZÚ

Jedná se o zkratku pro program Ministerstva životního prostředí ČR zvaného Nová zelená úsporám. Tento projekt vznikl pro podporu mnoha úsporných opatření od výměny oken až po výstavbu FVE.

Optimizér

Měnič pouze stejnosměrného napětí, který je možné umístit ke každému fotovoltaickému panelu. Takové panely je pak možno zapojit do jednoho stringu, přestože poskytují různá napětí. Můžete tedy sériově zapojit i panely, které jsou např. částečně zastíněné, mají jiný sklon nebo orientaci apod.

String

Tzv. řetězec je soubor sériově propojených článků v panelu. Především se však v praxi výraz používá jako označení pro řetězec sériově propojených panelů ve fotovoltaické elektrárně. Čím více panelů je v řetězci zapojeno, tím vyšší je pak jejich celkové napětí.

Solární systémy

Solární systémy jsou určeny pro využití sluneční energie. Tyto systémy jsou často kombinovány s fotovoltaickou elektrárnou, aby se maximalizovala účinnost výroby elektrické energie. Vybrané solární systémy mohou být také použity k ohřevu teplé vody či vytápění.

Účinnost FV článku

Vyjadřuje podíl mezi elektrickým výkonem z fotovoltaického článku a intenzitou slunečního záření a zpravidla je počítána pro standardní provozní podmínky (SPP). Hodnota účinnosti kvalitních krystalických článků je v současnosti přibližně 18 %, u tenkovrstvých článků bývá obvykle nižší, ale jejich výhodou je fakt, že při nízké intenzitě dopadajícího záření jejich účinnost narůstá.

Výkon panelu

Udáván v jednotkách Wp (viz níže) a měřen za standardních testovacích podmínek (STC). Skutečný výkon panelu pak závisí především na úrovni slunečního záření, úhlu dopadu paprsků a přizpůsobení zátěže.

Wp

Zkratka pro jednotku wattpeak (tzv. watt špičkového výkonu). Udává se zpravidla v kWP nebo MWp (1 kWp = 103 Wp, 1 MWp = 106 Wp).

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontakty
Máte dotazy? Zajímá Vás více informací? Napište nám nebo zavolejte - kdykoliv.
address
Sídlo firmy Nad Kamínkou 1563, Zbraslav,
156 00 Praha 5
+420 720 111 111
address
Pobočka Morava Rostislavova 856/5, 796 01 Prostějov
+420 737 597 132
data
Identifikační údaje č.ú.: 5488385399/0800
IČO: 085 72 631
DIČ: CZ08572631

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.


INFO PRO KLIENTY
EH MALINA