15. 05. 2024 — Proběhla očekávaná schůze věřitelů EH Malina a.s.

V poslední době se situace kolem společnosti EH Malina a.s. stala středem pozornosti nejen v oblasti finančního a právního prostředí, ale kvůli tisícovkám podvedených klientů i v očích běžné veřejnosti. Dne 15. 05. 2024 se konala v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze klíčová schůze věřitelů této společnosti.

Klíčoví účastníci, včetně insolvenčního správce, členů věřitelského výboru a dlužníka, měli příležitost vyjádřit svá stanoviska a zodpovědět dotazy insolvenčního soudu. 

Insolvenční správce informoval o současném stavu majetkové podstaty EH Malina a.s., která je celkově odhadována na 320 - 330 000 000 Kč. Je důležité upřesnit, že o vratkách zatím rozhoduje Finanční úřad a velká část hodnoty je ve formě žalovaných neúčinných úkonů.

Soud konstatoval podezření ze spáchání trestného činu dle § 226 zákona č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník - Pletichy v insolvenčním řízení) a v obecné rovině vyjádřil podporu dalšímu prověřování hospodaření dlužníka. Soud dále sdělil, že obdržel odvolání proti přeměně reorganizace v konkurs od společnosti ifTECH s.r.o., o kterém bude rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Na schůzi byly diskutovány také procedurální otázky a bylo rozhodnuto o doplnění sedmého člena věřitelského výboru, pana Wilda.

Státní zástupkyně informovala o průběhu prověřování s tím, že aktuálně se zaměřuje především na příčiny, které vedly k úpadku společnosti EH Malina a.s. a upozornila, že pozorně sleduje průběh insolvenčního řízení.

Diskuse na schůzi věřitelů se zaměřila také na rozhodnutí společnosti EH Malina a.s. vyhlásit konkurs a nerespektování většinové vůle věřitelů provést reorganizaci. Dlužník uvedl, že konkurs byl zvažován již dříve a jeho vyhlášení bylo nezbytné z důvodu neshod mezi věřiteli o způsobu řešení reorganizace.

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.