Vítejte na stránce pro klienty EH Malina a.s.

Fotovolty - instalace v01.00_00_05_16.Still005

Najdete zde aktuální informace týkající se návrhu řešení patové situace v rámci insolvenčního řízení EH Malina a.s. i odpovědi na praktické dotazy týkající se postupu při případné instalaci Vaší FVE.

Energetický Holding Malina, a.s. poškodil a neustále poškozuje jméno celého oboru a ztěžuje práci všem slušným a kvalitním firmám na trhu včetně nás, a tak nám nezbývá než jednat.

Pomocnou ruku s montážemi jsme holdingu nabízeli již v půlce minulého roku, k žádnému řešení situace ani po dlouhých jednáních ale nedošlo, naopak rostlo množství na nás se obracejících klientů Maliny s žádostí o pomoc.

Po důkladném zvážení jsme dali impuls ke vzniku konsorcia firem, kterým na dobrém jménu našeho oboru záleží, a společně přišli s realistickým, efektivním a férovým řešením pro všechny zúčastněné.

Oficiální znění návrhu najdete zde.

Všechny praktické informace a dotazy se Vám budeme snažit přiblížit na této stránce, kde je budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Plánujeme také několik online webinářů, kde budeme vaše dotazy zodpovídat napřímo a zřídili jsme speciální e-mail pomahame@fotovolty.cz, kde nás můžete kontaktovat s jakýmikoliv dotazy.

Fotovolty - instalace v01.00_00_11_08.Still010

Aktuální dění ve věci insolvenčního řízení

Shrnutí nejdůležitějších novinek a nadcházejících událostí v rámci insolvenčního řízení a restrukturalizačních návrhů EH Malina a.s. Co by Vám rozhodně nemělo uniknout a o čem byste měli vědět, pokud zvažujete využití naší nabídky.

 

• 19.4. 2024 Naše politika nulové tolerance znamená, že se jednoznačně distancujeme od všech osob a subjektů, kteří se zapojili do klamání klientů EHM nebo by se na něm mohli na jakékoliv úrovni podílet.

Proto jsme museli ukončit spolupráci se společností Rychloservis, a.s.
Co nás k tak závažnému kroku vedlo se dozvíte v tiskové zprávě ZDE.

• 18.4.2024 Máme skvělé zprávy! Konala se společná tisková konference CAFT, Komory OZE a fotovoltů, kde obě tyto organizace náš plán na řešení situace oklamaných klientů EHM podpořili.

Více se dočtete v tiskové zprávě nebo například v článku na idnes.cz.

• 15.4. 2024 jsme podali na soud rozšíření našeho vyjádření věřitele k reorganizačnímu plánu.

V textu najdete téměř 40 konkrétních bodů, popisujících závažné chyby a nedostatky dlužníkova reorganizačního plánu. Tyto komentáře připravil tým elitního insolvenčního specialisty, advokáta Petra Opletala, který má za sebou již celou řadu nejen schválených, ale i splněných reorganizačních plánů. Přečtěte si více

• 12.4.2023 - Analyzovali jsme falešné emaily očerňující naši společnost

Autoři použili služby společnosti https://www.ipxo.com/ , což je společnost poskytujicí mj. VPI a anonymizaci, přes kterou jde poměrně dost spamu.
Nicméně sídlo má ve Velké Británii, takže lze předpokládat, že na vyžádání policii sdělí informace.

• 10.4.2023 - Upozorňujeme na falešné emaily s nepravdivými informacemi, distribuované do schránek věřitelů společnosti EHM. 

Tyto lživé emaily, mají za cíl poškodit společnost fotovolty a její reorganizační plán. Společnost fotovolty opakovaně zdůrazňuje nepravdivost těchto tvrzení a vyzývá věřitele EHM k nedůvěře vůči nim. Podali jsme v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele a spolupracuje s právními orgány k ochraně svých zájmů a řešení této situace.

10.4.2024 Jsme podali na soud vyjádření věřitele k reorganisačnímu plánu.

Největší problémy spatřujeme v tom, že představený plán nemá žádnou výhodu oproti konkursu - partnerská firma TnG-AIR servis s.r.o. nemusí zákazníkům garantovat prakticky nic, plán přímo odporuje zákonnému vymezení pojmu reorganisace, plán způsobuje nerovnost mezi věřiteli a plán také zbavuje záruk a práv z vadného plnění zákazníky, kteří již mají zakázky dokončené! Celé znění textu naleznete zde.

• 7.3., 21.3., 4.4., 11.4. a 18.4.2024 jsme pořádali živě přenášené informační webináře. 

Děkujeme za váš zájem, účast, podnětné dotazy a připomínky. Váš zájem nás motivuje v další práci pro vás.

• 9.4. 2024 jsme nuceni podat trestní oznámení na statutární orgán EHM

S ohledem na nedávné kroky statutárního orgánu společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM), který zastupuje Ing. Lukáš Uhl, byla společnost fotovolty s.r.o. nucena podat trestní oznámení. Společnost fotovolty s.r.o. má za to, že některé kroky statutárního orgánu EHM mohou naplňovat skutkovou podstatu trestných činů - viz  celý text trestního oznámení ZDE.
Zástupci fotovolty s.r.o. se domnívají, že činnost pana Ing. Uhla a jeho managementu porušuje pravidla a omezení stanovená v insolvenčním řízení dlužníka EHM. Statutární orgán překračuje své pravomoci, nerespektuje výzvy věřitelského výboru a ohrožuje návratnost pohledávek většiny věřitelů.
Jejich navržený způsob reorganizace spolu s podezřením, že chtějí zabránit získání informací o nakládání s majetkovou podstatou, vedlo společnost fotovolty s.r.o. k tomu, že se rozhodla informovat orgány činné v trestním řízení.

• 5.4. 2024 bylo stvrzeno hlasování věřitelského výboru o svolání schůze věřitelů. Hlasování jsme vyhráli ve VŠECH bodech poměrem 5 hlasů PRO, 1 HLAS proti a 1 se ZDRŽEL

dle předchozí dohody členů věřitelského výboru bylo dne 1. 4.2024 vyvoláno hlasování per rollam ohledně podání návrhu na svolání schůze věřitelů, jejímž předmětem by bylo mj. odebrání přednostního práva dlužníkovi k sestavení reorganizačního plánu, úplné omezení dispozice dlužníka a případné navýšení odměny insolvenčního správce. Důvodem pro vyvolání tohoto hlasování byla nedůvěra některých členů VV ve schopnosti dlužníka (resp. jeho vedení) předložit řádný reorganizační plán, který by v souladu se zákonem a spravedlivě nabízel přihlášeným věřitelům uspokojení v co nejvyšší možné míře, které by bylo výhodnější než konkurs a také názor věřitelského výboru, že všichni věřitelé mají mít možnost rozhodnout o tom, který subjekt má reorganizační plán přednostně předložit. Hlasování ve věci svolání schůze zde a rozhodnutí zde

• 27.3. 2024 a první z vás již mají elektrárnu od fotovoltů

Jsme nadšeni z ohromného zájmu, který jsme zažili od chvíle, kdy jsme představili naši nabídku pro klienty EHM. Již desítky z vás nás kontaktovaly a první spokojení zákazníci již mají elektrárnu nainstalovanou na své střeše a v technických místnostech. Nyní čekají na vyřízení administrativy a pak budou moci konečně využívat přínosů solární energie v nadcházejících jarních a letních měsících. 

Pokud se chcete dozvědět více o jejich zkušenostech s naší prací, neváhejte se podívat na video z prvních instalací ZDE.

• 6.3.2024 Nové přírůstky do Konsorcia

K našemu konsorciu se připojily další významné, stabilní firmy, s kterými dlouhodobě spolupracujeme - Schrack a Krajiczech a M-TEC. Těší nás, že rozšiřujeme síť spolehlivých partnerů, což nám umožní  zajistit vyšší kvalitu a stabilitu dodávek pro naše zákazníky.

• 28.2.2024 nabídka odeslána do insolvenčního rejstříku ISIR

Nabídku jsme odeslali do insolvenčního rejstříku ISIR,  kde je veřejně dostupná pod evidovaným insolvenčním řízením EH Malina a.s. a všichni klienti si ji mohou v klidu prostudovat. (Oddíl B - Řízení po úpadku, dokument č. 738)

• 26.02.2024 prezentována nabídka Konsorcia na věřitelském výboru EH Malina a.s.

Oslovili jsme člena věřitelského výboru, který ostatním členům věřitelského výboru prezentoval existenci alternativní nabídky oproti plánům dlužníka, EH Malina a.s. Zároveň jsme nabídku zveřejnili prostřednictvím ČTK v tiskové zprávě.

Přihlašovací formulář pro webinář

Pro účast na dalším webináři se prosím zaregistrujte přes tento formulář.

Co získám, když moji zakázku převezmou fotovolty s.r.o.?

Jasnou a férovou komunikaci, žádné složité právnické formulace. Klientů si vážíme a podle toho se k nim chováme. Co se důvěryhodnosti našich slov týče, pročtěte si recenze našich klientů.

 

4,9
Výborné
100 hodnocení
  • Finanční jistota — chápeme, že už jste skeptičtí, s námi platíte až  po kompletním předání a zprovoznění FVE.
  • Záruky — spolupráce se stabilními partnery s mnohaletou zkušeností v oboru znamená záruky, které mají váhu. 5 let na práci, 5 let na střídač (záruka výrobce), 6000 cyklů (záruka výrobce), 15 let na mechanické části panelů (záruka výrobce), Záruka na 80 % výkonu po 25 letech (záruka výrobce).
  • Klid — zajistíme kompletní dodávku FVE / TČ včetně realizace na klíč, všechno co lze zařídíme za Vás.
  • Důvěryhodnost — pročtěte si naše recenze a co o nás říkají klienti, to je nejlepší argument, který můžeme poskytnout.
  • Dotace, pokud to bude jen trochu možné — uděláme maximum pro stihnutí dotačních termínů včetně prioritizace klientů, kteří jsou v největším ohrožení.
  • Kvalitní montážní práce — odborná montáž ověřenými profesionály, dle aktuálních norem a postupů, která je podložena jak nezávislou revizní zprávou tak naší 5 letou zárukou.
  • Kvalitní a prověřená technologie — dodávka kvalitnější konfigurace FVE a TČ systémů. Pouze kvalitní, časem osvědčené komponenty renomovaných značek.
  • Zákaznická péče — v případě potřeby administrativní činnosti spojené s projektovou dokumentací, distribučními společnostmi (PRE, ČEZ, EGD) a dotacemi. 
  • Servisní podpora — servisní podpora v českém jazyce od oficiálních servisních partnerů pro střídače a baterie je samozřejmostí.
  • Lepší výsledek insolvenčního řízení — minimalizace provozních a dalších nákladů EH Malina a.s. - díky převzetí odpovědnosti Konsorciem (odpadne potřeba pro sklady, logistiku, část zaměstnanců a další náklady. Vzhledem k výše uvedenému nebude docházet k plýtvání prostředky z majetkové podstaty a tím se zvýší šance na vyšší míru uspokojení věřitelů).

Konsorcium

Jsme stabilní a prozákaznicky orientované firmy, kterým jméno fotovoltaického průmyslu a osud tisíců klientů EH Malina a.s. není lhostejný. Přípravu návrhu reorganizace provádí renomovaná advokátní kancelář Opletal & Partners.

fotovolty_logo

Na trhu jsme aktivní od roku 2019 s kořeny sahajícími až do roku 2015. Díky tisícům úspěšných instalací máme hlubokou zkušenost s celým procesem plánování, výstavby a administrativního zajištění fotovoltaických systémů. Naše filozofie spočívá ve víře v budoucnost obnovitelných zdrojů, společně s důrazem na důvěru, otevřenou komunikaci a odpovědnost vůči našim zákazníkům i sobě samým.

ifTECH_logo

Ryze česká společnost působící na trhu již 15 let. V průběhu tohoto období dodali komponenty pro více než 20 000 instalací různých fotovoltaických systémů. Firemní filozofií je dodávat produkty předních, kvalitních a ověřených výrobců v oboru fotovoltaiky a poskytovat zákazníkům poprodejní podporu a servis na nejvyšší úrovni.

M-TEC_logo

Společnost RM-TEC je Rakouský výrobce tepelných čerpadel, který se může pyšnit více než 40 lety vlastního vývoje tepelných čerpadel a vlastního řídícího systému E-Smart. Tepelná čerpadla M-TEC jsou navržena pro Rakouské (středoevropské) podnebí, mají nadstandardní účinnost i při nízkých teplotách a vysokou kvalitu zpracování. Skupina M-TEC působí vedle Rakouska, Švýcarska a Německa v dalších 13 evropských zemích a v roce 2022 vstoupila i na český trh.

Opletal_logo

Zkušený a renomovaný advokát Mgr. Petr Opletal v minulosti zastupoval řadu dlužníků, u nichž došlo ke schválení (např. Manta Commodities SE, ENTITY s.r.o. nebo Hotel Karolina, s.r.o.) resp. následně i splnění reorganizačního plánu (např. insolvenční řízení BLAŽEK PRAHA a.s. či IMAGE CARE s.r.o.), či se angažoval na významných insolvenčních řízení jako zástupce hlavních věřitelů (např. ZOOT a.s., C2H Equity, a.s.).

Krajiczech_logo

Společnost Krajiczech byla založena v roce 2011. Od svého vzniku se zabýváme výrobou a prodejem konstrukcí pro fotovoltaické elektrárny. Během svého působení na trhu, jsme se stali lídrem v oblasti konstrukcí pro FVE. Držíme se vysokých standardů kvality, etiky a společenské odpovědnosti. Snažíme se být pružní a reagovat na aktuální požadavky našich zákazníků.

Schrack_logo

Nejsilnější dceřiná společnost skupiny Schrack Technik, která vznikla v roce 1991. Drží si přes 30 let silné postavení na Českém trhu. Její střediska v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích zásobují více než 5000 zákazníků po celé České republice. Tým kompetentních pracovníků poskytuje komplexní služby ve všech klíčových oblastech.

Napsali o kauze

Pokud jste ještě o kauze nečetli, zde najdete odkazy na aktuální články a rozhovory týkající se insolvenčního řízení EH Malina a.s. a návrhu konsorcia na řešení situace.

cyril_regner

Naděje pro oklamané zákazníky Maliny, společnost Fotovolty slibuje řešení

Konsorcium firem vedené společností Fotovolty nabízí řešení patové situace okolo insolvence padlého holdingu Malina. Dostatek...

STROPmedia--2

Šance na záchranu Maliny? Skupina českých firem nabízí řešení

Praha 26. února 2024 (PROTEXT) - Konsorcium renomovaných společností vedené společností fotovolty s.r.o. nabízí řešení patové...

panel-s-rukou

Krizové řízení Malina Group: Milionové platy a spory o budoucí vedení

Dodavatel fotovoltaiky Malina Group je v insolvenci již od května loňského roku. Stále však nemá přesný plán na reorganizaci....

Malina_3

Malina už nemá ambici stavět nerozdělané fotovoltaiky a žaluje firmu, která jí pomáhala s krizovým řízením

Zkrachovalý dodavatel fotovoltaických elektráren Energetický holding Malina už nemá v úmyslu dodělat přes 2000 zakázek na...

house_news

Padlá Malina nezvládne dodělat soláry, jiné řešení narazilo u soudu

Holding Malina nezvládne dodělat přes dva tisíce zakázek na domácí solární elektrárny, u nichž se ještě s pracemi nezačalo....

V0sCN

Návrat „pana Maliny“. Zakladatel padlé solární firmy ji chce zachraňovat

Padlému Energetickému holdingu Malina má pomoci čínská společnost Goodhao. Pochybnosti však budí její vazby na zakladatele...

seznam-advertorial-81klima

Solární Malinu má zachránit čínská firma. Investor má ale vazbu na majitele

Energetický Holding Malina dostal nabídku od čínského investora Goodhao. Vazby na tuto společnost přitom má majitel Maliny Cyril...

Jsme tu pro Vás

Zřídili jsme speciální e-mailovou adresu a telefonní linku, kde se na nás můžete obracet s veškerými dotazy k této situaci. 

Uděláme maximum pro to, abychom se vám ozvali v co nejkratším možném čase. Zájem je však značný, prosíme tak o vaši trpělivost. 

Předem děkujeme.

 

pomahame@fotovolty.cz

 

+420 222 262 221

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.