Proč je asymetričnost střídače klíčovou vlastností pouze v České republice?

Měření a účtování spotřeby energie v ČR se provádí po fázích, což může vést k mnoha nezdarům se symetrickým střídačem. V čem se tedy vyplatí asymetrický?

Fotovoltaické elektrárny jsou stále častější volbou pro jednotlivce i podniky, kteří se snaží snížit své náklady na energii, ale i přispět k ochraně životního prostředí. Pokud vlastníte fotovoltaickou elektrárnu nebo zvažujete její pořízení, je důležité si uvědomit, že měření a účtování spotřeby energie v České republice se provádí po fázích. Oproti zbytku Evropy jde spíše o takovou naši technickou raritu.

To znamená, že každá fáze vaší elektrické sítě je měřena a účtována zvlášť. Pokud máte třífázovou sít, může se stát, že vám nebudou účtovány náklady spravedlivě, pokud jsou fáze nevyvážené. Pokud je například jedna fáze zatížena více než ostatní, může to vést k větším nákladům na energii.

Jak souvisí měření energie po fázích s výběrem střídače?

Pro převod stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů na střídavý proud se u elektráren používá zařízení zvané střídač. Problémem může tedy být fakt, že tradiční střídače jsou navrženy tak, aby pracovaly symetricky. To prakticky znamená, že jsou schopny vyrovnat napětí a proud mezi fázemi. Pokud však fáze vyvážené nemáte, mohou tradiční střídače vést ke zbytečně vysokým nákladům na energii.

Proto je výhodou pořízení fotovoltaické elektrárny s asymetrickým střídačem, jakým je například Solax Power X3 čtvrté generace. Tyto střídače jsou navrženy tak, aby dokázaly pracovat s nevyváženými fázemi a minimalizovat tak neefektivní výdaje na energii. Když je fáze nevyvážená, asymetrický střídač dokáže přenést více výkonu na slabší fázi, čímž se zlepší celkové využití energie vyráběné fotovoltaickými panely na vaší střeše.

U symetrického střídače vám může nastat situace, kdy vám elektrárna vygeneruje 10 kW, ale při tom budou dvě fáze zatíženy jen minimálně, zato jedna fáze bude přetížena, a ve skutečnosti se celkem bude využívat jen zhruba 6,7 kW výkonu z fotovoltaické elektrárny. To znamená, že zbytek energie se "ztratí" v přenosové soustavě. To je sice výhodou pro distribuční společnost, ne však už pro samotného provozovatele elektrárny.

Dejme si jiný, konkrétnější, příklad. Elektrická trouba nám odebírá z fáze L3 výkon 3 kW. Naše fotovoltaická elektrárna naštěstí také zrovna produkuje 3 kW.

V Domě 1, kde je střídač elektrárny symetrický, se rozdělí výstupní výkon rovnoměrně (symetricky) po fázích – viz Dům 1 na obrázku. Vy pak posíláte 2/3 výkonu elektrárny do distribuční sítě a stejný výkon z ní, bezpochyby za draho, kupujete.

Domě 2, kde je střídač asymetrický (např. Solax X3), celá produkce směřuje do fáze L3 s největší zátěží, a vy tak nemusíte z distribuční sítě nakoupit ani jediný kW.

clanek_asymetricnost_foto_1

převzato z https://www.estav.cz/

Jsou všechny asymetrické střídače stejné?

Zásadním rozdílem mezi střídači umožňující asymetrický provoz je způsob, jakým toho dosahují. U některých symetrických střídačů byl pouze vyměněn firmware, který řídí jeho provoz. Tím je sice dosaženo měření všech fází zvlášť, ale zároveň jsou přetěžovány konstrukční možnosti střídače, což má zásadní dopad na snížení jeho životnosti1.

Zato u Solax Power X3 čtvrté generace je již v primární konstrukci počítáno s asymetrickým provozem střídače, a jeho využití je proto efektivní a nemá vliv na jeho životnost. I proto je technologie Solax nejvhodnějším a nejvýhodnějším řešením na českém trhu.

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.


INFO PRO KLIENTY
EH MALINA